Zorgvisie

Onze school, DE KLEINE WERELD, is de wereld in het klein. We kiezen er dan ook voor om bewust de kaart te trekken van het kind, van élk kind, ongeacht kleur, afkomst, religie, capaciteiten…

Om dit waar te maken vertrouwen we op 8 troeven

TROEF 1: Een veilig school- en klasklimaat

Een kind dat wilt leren moet zich eerst en vooral goed voelen in de klas en op school. Zich veilig voelen bij de leerkracht en zijn klasgenoten. Weten dat hij of zij graag gezien wordt en zichzelf kan zijn. Dat hij/zij vragen kan stellen als het nodig is en durft praten met de leerkracht. Als leerkracht maak je het verschil. Kinderen zien voor wie ze echt zijn, een fijne sfeer in de klasgroep, aandacht voor het specifieke kind is de eerste en zeer belangrijke troef.

TROEF 2: Een flexibel (ver) STERK (end) team

Leerkrachten werken actief samen om school te maken, er wordt overlegd, ieders talent wordt gebruikt om elkaar beter te maken. We zijn dan ook een school die “co-teaching” erg belangrijk vindt. SAMEN zorg dragen voor een groep leerlingen, leerlingen samen kansen geven en laten groeien is onze tweede troef.

TROEF 3: Open communicatie en een gestructureerde samenwerking

Leerkrachten, ouders, CLB, externe partners werken actief samen, ieder met de nodige deskundigheid. De mening van de ander is een meerwaarde. Luisteren naar elkaar en praten met elkaar is een belangrijke derde troef.

TROEF 4: Talenten: Iedereen mag schitteren

Leren is meer dan enkel wiskunde en taal, we zorgen ervoor dat ieder kind de kans krijgt om uit te blinken in datgene waar hij/zij goed in is. Ook sociale talenten, sport, muzo, ... leven in onze school...

TROEF 5: Differentiëren

We zorgen ervoor dat ieder kind de uitdaging en hulp krijgt die hij/zij nodig heeft, dit kan zijn op gebied van leerstof, tempo, interesse…. Voor deze troef gebruiken we verschillende materialen en aanpakken.

TROEF 6: Zorg doorheen de ganse schoolloopbaan

Vanaf de eerste stapjes in onze school tot de laatste dag van de zesde klas volgen we elk kind, alles wordt genoteerd in het persoonlijk dossier op Iomniwize. Jaarlijks wordt de nodige info doorgegeven aan de volgende leerkracht. Op geplande momenten is er overleg en MDO om de zorg beter af te stemmen en aan te passen indien nodig, steeds rekening houdend met het zorgcontinuüm.

TROEF 7: Positief omgaan met meertaligheid

In onze school praten we Nederlands maar hebben we zeker ook respect voor de thuistaal van kinderen die als een mooie meerwaarde kan dienen.

TROEF 8: Breed en doelgericht evalueren

Een kind is veel meer dan punten alleen, de ene vergelijken met de andere heeft dan ook geen zin. Als ieder kind ten opzichte van zichzelf stappen vooruit zet zijn we op de juiste weg met deze troef. Hier is handelingsgericht werken en op deze manier evalueren dus ook onmisbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieOK!